Naučna klasifikacija

 • MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu vrijednost i bitnost solidarnosti i međusobnog pomaganja među muslimanima.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju kolika je vrijednost i nagrada onoga ko otkloni nedaću od svoga brata muslimana.

 • MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  Naša omladina su naša djeca, braća i prijatelji, i svako od nas zna šta doživljavaju i kako prolaze kroz ovu etapu njihova života. Šta je razlog problema naše omladine? Možda jedan od najvećih jeste strast i mnogobrojnost podsticaja a mala mogućnost upražnjavanja u halalu, a Allah zna najbolje. Naša omladina su oni koji će nas nasljediti i ponijeti breme ove vjere...pa čuvajmo i odgojimo ih.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Pretjerivanje u vjeri je od stvari koje je zabranio Allah Uzvišeni i učinio haramom kao i Njegov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem. Pretjerivanje je prelazak granice i ekstremizam, koje nosi sa sobom mnoge opasnosti i negativne posljedice. Više o tome poslušajte u ovome predavanju, kao i način na koji se sačuvati u od pretjerivanja u vjeri i način liječenja od toga.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi uvaženog daije Safeta Kuduzovića o vrijednosti i bitnosti međusobnog potpomaganja među vjernicima.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Islam podstiče i poziva ljude da se okite lijepim svojstvima, i ispunjavaju svoje obaveze na najbolji način. Od osnovnih stvari koje je islam naredio svojim sljedbenicima jeste emanet ili ispunjavanje povjerene stvari. Poslušajte kako je islam učinio emanet osobinom koja razdvaja muslimane od drugih ljudi.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Pretjerivanje u vjeri je od stvari koje je zabranio Allah Uzvišeni i učinio haramom kao i Njegov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem. Pretjerivanje je prelazak granice i ekstremizam, koje nosi sa sobom mnoge opasnosti i negativne posljedice. Više o tome poslušajte u ovome predavanju, kao i način na koji se sačuvati u od pretjerivanja u vjeri i način liječenja od toga.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Savjeti svakom muslimani da brine o sebi i svojoj porodici, a da se kloni onoga što ga se ne tiče. Zaista je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Od ljepote islama - vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče." (Tirmizi, hasen).

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Predavanje o ahlaku i edebu kojim treba da se okiti svako od nas. Molimo Allaha da nas učini predvodnicima u tome. Amin.

 • Pravednost Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Uzvišeni Stvoritelj, Allah, tebareke ve ta’ala, naredio je čovjeku, strogom obavezom da bude pravedan. Na pravdi sagradio je nebesa i Zemlju, na pravdi objavio je Svoju vjeru, na pravdi sudiće ljudima na Dan velikog skupa. Pravda je princip koji je temelj islama.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Zaista je od najvećih ibadeta pomiriti dva brata muslimana. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćete li da vas obavijestim o nečemu vrednijem od stepena namaza i posta i sadake?”, upitao je Poslanik ashabe. “Naravno da hoćemo, Allahov Poslaniče!”, rekoše. “Izmirenje ljudima, jer doista je zavađanje ljudi ‘halika’, nešto što poništava djela.” (Ebu Davud, Sahihu Džamia, hadis je sahih).

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Pohod na Tebuk, se desio u mjesecu redžebu, 9. godine po hidžri, nakon što su rimljani odlučili da zaustave i unište islamsku vojsku, kako bi očuvali svoj vojni i politički utjecaj na pograničnom području sa arabijskim poluotokom.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi uvaženog daije Muhameda Porče o vrijednosti, bitnosti i obaveznosti međusobnog potpomaganja među muslimanima.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi uvaženog daije Muhameda Porče o vrijednosti i bitnosti međusobnog potpomaganja među muslimanima.

 • Iskrenost Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Iskrenost je jedno od najvećih svojstava muslimana i daije u Allahovu vjeru. Iskrenost je temelj na kojem stoji ova velika vjera, a on, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio poznat u Mekki kao Es-Sadik - Iskreni el Emin - Povjerljivi.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Od osnovnih stvari koje je islam naredio svojim sljedbenicima jeste emanet ili ispunjavanje povjerene stvari. Poslušajte kako je islam učinio emanet osobinom koja razdvaja muslimane od drugih ljudi.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu da li je moguće, i da li treba sarađivati sa onima koji, zbog mnoštva novotarija i grijeha u današnjem vremenu, ili iz ličnih razloga, neznanja, ili dunjalučke koristi, brane i ustraju u novotarijama, a istovremeno napadaju one koji slijede i nastoje da praktikuju sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nazivaju ih raznoraznim imenima i sektama.

 • Čistoća prsa Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi o načinu na koji svaki musliman treba da očisti svoja prsa od svega što vodi ka nepokornosti Allahu Uzvišenom, i netrpeljivosti među muslimanima.

 • Poniznost Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kaže Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala, naređujući Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da bude ponizan prema vjernicima: „ i budi ponizan prema vjernicima koji te slijede!“ Poslušajte u ovom predavanju nekoliko odlika i vrijednosti poniznosti.

 • MP3

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Govori daija u ovom audio predavanju o bitnosti međusobnog uvažavanja i toleranciji među muslimana, posebno u teškim vremenima, kada dolazi do različitih previranja i razmirica među muslimana, što je jedan od razloga slabosti muslimana.

Vaše mišljenje