Naučna klasifikacija

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava vrijeme u kojem je propisano da se bacaju kamenčići na Mini. Zatim pojašnjava propis onoga ko okasni sa bacanjem kamenčića, i propis bacanja po noći. Takođe pojašnjava propis bacanja kamenčića za one koji ranije napuste Muzdelifu.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava šerijatski propisanu veličinu kamenčića koji se bacaju na Mini iznoseći dokaze islamske uleme po tom pitanju. Zatim objašnjava opasnost pretjerivanja u vjeri na primjeru pretjerivanja u veličini kamenčića koje hadžije bacaju, smatrajući da time kamenuju šejtana.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava način na koji se bacaju kamenčići na Mini, na osnovu onoga što je preneseno ispravnim predajama od Poslanika, alejhi selam. Zatim pojašnjava kako se prilazi džemretima, i koja su to mjesta na kojima je propisano stati i učiti dovu?

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava odakle se uzimaju kamenčići koji se bacaju na Mini? Da li se uzimaju sa određenog mjesta ili se mogu uzimati sa bilo kojeg mjesta na Zemlji? Zatim pojašnjava propis pranja ovih kamenčića i stavove islamske uleme po ovim pitanju.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava propis boravka na Mini, da li je boravak na Mini vadžib ili ne? Zatim pojašnjava propis onoga ko ostavlja boravak na Mini, osvrćući se na stav hanefijskog mezheba i njegovo ispravno poimanje.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnajva koje stvari musliman treba da ispuni i uradi kako bi mu saj bio ispravan. Od tih stvari jeste: da bude poslije ispravno obavljenog tavafa, da bude sedam punih krugova, zatim da se čini na mjestu koje je za to određeno.

 • Sunneti saj-a Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnajva koje stvari je lijepo činiti prilikom saj-a, ali one ne utiču na njegovu ispravnost. Od tih stvari jeste: da bude pod abdestom, da se prouči ajet i dova koju je Poslanik, alejhi selam, učio na Saffi i Mervi. Zatim pojašnjava razlog zbog kojeg je propisano lagano trčanje na određenom djelu saj-a itd.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip pojašnjava propisanost saj-a za onog koji spaja hadždž i umru (karin), i propisanost saj-a za onog koji razdvaja između hadždža i umre (mutemit’a). Odnosno, da li oni moraju obaviti po dva tavafa i dva saj-a ili po jedan tavaf i jedan saj, ili onaj koji razdvaja između hadždža i umre mora obaviti dva tavafa i dva saj-a, a onaj koji spaja između hadždža i umre mora da obavi dva tavafa i jedan saj?

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip pojašnjava propisanost saj-a u šerijatu, odnosno da li je saj rukn hadždža ili vadžib ili sunnet? Zatim spominje stavove i dokaze islamskih učenjaka po ovom pitanju.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip pojašnjava da li je dozvoljeno obaviti saj prije tavafa ili ne, spominjući stavove i dokaze islamskih učenjaka po ovom pitanju? Zatim objašnjava da li je dozvoljeno ženi koja je u mjesečnom ciklusu da obavi saj prije tavafa?

 • Definicija saj-a Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip pojašnjava definiciju saj-a, odnosno hodanja između brda Saffe i brda Merve. Zatim pojašnjava razliku između običnog hodanja i hodanja sa nijetom ibadeta.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip govori o stvarima na koje svaki hadžija treba da obrati pažnju, prije i nakon ulaska u obrede hdždža. Zatim objašnjava bitnost i vrijednost iskrenosti u nijetu prilikom obavljanja svih ibadeta.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava propis bacanja kamenčića na džemretima, ukoliko su već prije bili bačeni. Da li je ponovno bacanje tih kamenčića ispravno ili ne, i koji su stavovi i dokazi islamske uleme po tom pitanju?

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava koje stvari je pohvalno činiti prilikom bacanja kamenčića na Mini, kao što su: da se kamenčići bacaju sa lijeve strane i desnom rukom, i da se nakon bacanja zadrži na nekim mjestima a na nekima se ne zadržava.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje