Naučna klasifikacija

Kur’an i njegove nauke

Ova stranica sadrži naučni materijal koji se dotiče teme Kur’ana i njegovih nauka i to na više od devedeset svjetskih jezika.

Broj naslova: 2

  • PDF

    Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

    Ovo djelo nas, u kratkim crtama, upoznaje sa najvažnijim porukama koje nam šalje svaki od trideset kur’anskih dijelova i temama o kojima se u tim dijelovima govori.

  • RAR

    Uključujući desetogodišnje iskustvo, ovaj kurs je pojačan korištenjem modernih tehnika podučavanja baziranih na istraživanju mozga, bočnog mišljenja, pozitivnog razmišljanja, NLP-u (neuro-jezičkog pogramiranja), modelima podučavanja te shodno posljednjem stilu podučavanja stranih jezika (naručito engleskog za strance na američkim univerzitetima). Također je baziran na osnovu kritičkog istraživanja knjiga izdanih u Indiji, Pakistanu, Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama te internet sajtovima za učenje arapskog jezika.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje