Dova prilikom iftarivanja

Opis

Pitanje: Prilikom iftarivanja koju ćemo dovu proučiti?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Dova prilikom iftarivanja

  دعاء الصائم عند فطره

  > Bosanski – Bosnian – بوسني <

  www.islamqa.info

  الإسلام سؤال وجواب

  —™

  Prijevod:

  Ervin Sinanović

  Recenzija:

  Begija Sinanović

  Ersan Grahovac

  ترجمة:

  أروين سنانوفيتش

  مراجعة:

  بقية سنانوفيتش

  أرسان غراهوفاتس

  Dova prilikom iftarivanja

  Pitanje: Koju ćemo dovu proučiti prilikom iftarivanja?

  Odgovor: Sva hvala pripada Allahu.

  Prenosi se od Omera, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, učio sljedeću dovu prilikom iftarivanja: „Zeheb-z-zame'u veb-telleti-l-'uruku ve sebet-l-edžru in ša Allah / ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله / Nestala je žeđ, natopile su se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah da.“[1]

  Što se tiče dove: „Allahumme leke sumtu ve 'ala rizkike eftartu / اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت / Gospodaru tebi postih i iz tvoga se obilja iftarim.“, bilježi je Ebu-Davud, br. 2358., i to je mursel hadis, što znači da je slab. Vidjeti: Da'ifu suneni Ebi-Davud, br. 510., od šejha El-Albanija.

  Dova poslije nekog obreda ima jako uporište u šerijatu, poput dove poslije namaza, ili dova poslije okončanja hadžskih obreda, kao i nakon ispoštenog dana. Također, Allah u Kur'anu podstiče Svoje robove na činjenje dove, a ajet koji nas podtiče na dovu nalazi se između ajeta o postu: A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu![2] Ovaj ajet je jasan pokazatelj značaja dove u ovome blagoslovljenom mjesecu.

  Šejhu-l-islam Ibn-Tejmije je rekao: „Uzvišeni Allah nas obavještava da je On blizu Svojih robova, i da se odaziva molitelju kada Ga doziva. Ovo je obavještenje o tome da je Allah njihov jedini Gospodar, i da im daje ono što traže i dove im uslišava. Ko god se okrene Allahu u dovi time je ukazao na svoj iman u Njegovu jedinstvenost u gospodarenju. Nakon toga, Allah ljudima naređuje dvije stvari pa kaže: Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu! Prva stvar je da se pokore Njegovoj naredbi obožavanja samo Njega i traženja pomoći samo od Njega. Druga stvar je iman u Njegovu jedinstvenost u gospodarenju i božanstvenosti. Zato su neki učenjaci rekli: 'Uzrok uslišanja dove je ispravno vjerovanje i potpuna pokornost, jer je na kraju ajeta došlo: Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu!'“[3]

  [1] Bilježe Ebu-Davud, br. 2357., i Ed-Darekutni, br. 25. Ibn-Hadžer u svom djelu Et-telhisu el-habir, 2/202., kaže: „Ed-Darekutni kaže: 'Ovaj hadis je dobar (hasen).'“

  [2] El-Bekara, 186.

  [3] Vidjeti: Ibn-Tejmijje, Medžmu'ul-fetava, 14/33.

  Vaše mišljenje