Klanje kurbana za oca ili djeda svake godine

Opis

Imam amidžića koji svake godine zakolje kurban za svoga oca i djeda. Ja sam ga upozoravao i savjetovao po tom pitanju, ali me nije poslušao, nego tvrdi da je on postavio pitanje i da su mu kazali da u tome nema problema. Molimo da nam kažete koji je stav po tom pitanju?

Vaše mišljenje