Propis klanjanja muškaraca iza žena u slučaju nužde

Opis

Koji je propis klanjanja muškarca iza žena ili do njih sa strane?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Propis klanjanja muškaraca iza žena u slučaju potrebe

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Prijevod: Mirza Musić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿حكم صلاة الرجال خلف النساء عند الحاجة إلى ذلك﴾

  « باللغة البوسنية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: مرزا موستش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Propis klanjanja muškaraca iza žena u slučaju potrebe

  Pitanje:

  Koji je propis klanjanja muškarca iza žena ili do njih?

  Odgovor:

  Zahvala pripada Allahu;

  Propisano je da muškarac bude ispred žena, a da žene budu iza muškaraca u džamijama, pa ako bi žene, bilo gdje, klanjale iza muškaraca to bi bilo propisano i tako bi bilo obavezno uraditi, ali ako bi se desilo da smo primorani, kao što je u danima hadždža i u toku njegovih obreda, u Poslanikovoj dzamiji ili Mesdžidul-haramu, tako da bi se žene našle s desna klanjača ili lijevo od njih kao i ispred njih, to ne bi štetilo namazu muškaraca i on bi bio ispravan. Znači čak ako bi žene bile s desna, lijeva ili ispred njih to ne bi kvarilo njihov namaz, ali ono što je Sunnet, propisano i obavezno jeste da one budu iza muških klanjača.

  Uvaženi šejh Abdul Aziz bn Baz, Allah mu se smilovao.

  Fetva Nur ˊala Derb, 2/919.

  Vaše mišljenje