Opis

Ja sam žena koja se dopisuje se sa Evropljankama i Amerikankama putem interneta, razmenjujemo poklone i govorimo o stvarima vezanim za šivenje. Pokušala sam da diskutujem sa njima o islamu, ali sam prestala iz straha da nisam dovoljno sposobna za da`vu i da time ne upadnem u grešku.
Šta me savjetujete, da li da prekinem vezu sa njima u potpunosti, ili da nastavim s ciljem da ih pozovem u islam uprkos poteškoćama koje imam, i kako početi? I da li se ova naša veza smatra prijateljevanjem i kakav je propis istog?

Vaše mišljenje