Opis

Na koji način trebamo provesti noć Kadr? Da li da je provedemo klanjajući, učeći Kur’an, iščitavajući biografiju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili držeći vaz, savjetujući ljude i obilježavajući je u džamijama?

Vaše mišljenje