Opis

Imam slobodnog vremena i želim da ga iskoristim u nešto što je dobro, želeći time Allahovo Lice i naklonost.Razmišljao sam o nečemu i želim da znam koje je mišljenje vjere po pitanju toga.
Naime, radi se o distribuiranju prevoda Kur’ana na raznim jezicima, i osnivanju blogova koji se tiču ove tematike.
Međutim, problem koji imam je sljedeće prirode: Kao što znate postoji nekoliko štamparija i izvora prevoda Kur’ana, a ja želim da se uvjerim u ispravnost štamparije koju sam izabrao, a radi se o Štampariji kralj Fahd, koja se nalazi u Medini.Link ove štamparije je sljedeći: http://www.qurancomplex.org/
Da li mogu da distribuiram prevode na jezicima koje ne poznajem i ako postoji greška u nekim od prevoda, ko je taj koji snosi odgovornost pred Stvoriteljem svjetova?

Vaše mišljenje