Propis držanja djeteta u namazu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno držati dijete u naručju u toku namaza.

Vaše mišljenje