Džehennem – mjesto vječnog kažnjavanja

Opis

Ljudi su prirodno naklonjeni da idu za pravdom, da čeznu za njom, da je vole i da je traže, te da nastoje da je ostvare. Ali i pored svega toga, pravda na ovom svijetu nije zadovoljena. Ako fizička žeđ za vodom ukazuje na postojanje vode, onda duševna žeđ za pravdom ukazuje na postojanje te pravde. Međutim, ako apsolutna pravda ne postoji na ovom svijetu, onda mora doći dan i čas kada će mjerila pravde biti uspostavljena, kada će računi biti polagani i poravnati. Allah će nakon toga Svojom pravdom neke ljude uvesti u Džehennem, shodno njihovim djelima, a Svojom milošću neke uvesti u Džennet. Ovaj letak nam govori o vječnoj kazni u Džehennemu, njegovoj veličini, žestini njegove vatre, hrani, piću i odjeći njegovih stanovnika, vrsta njihove patnje i njihovom duševnom stanju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Izvor:

Islamska davetska stranica www.minber.ba

Naučna klasifikacija: