Kurban

Opis

Prinošenje kurbana je jedan od ibadeta kojima se čovjek približava Allahu, i koji je pun vjerskih koristi i simbolike. U ovom letku su izložene najbitnije teme vezane za ovaj ibadet:
- Propis klanja kurbana;
- Uvjeti ispravnosti kurbana;
- Kada se kolje kurban?
- Podjela kurbanskog mesa;
Savjeti onima koji kolju kurban.

Download
Vaše mišljenje