Islam

Dizajner : Irfan Klica

Revizija: Irfan Klica

Opis

Brošura nam ukratko objašnjava osnovne stvari u islamu, upoznavajući nas sa pet islamskih ruknova, sa konceptom obožavanja Boga u islamu kao i sa šest glavnih imanskih načela. Također nam ukratko govori o smislu života, i sve nam to predstavlja na jasan, jednostavan i lahak način.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu