Odjeća žene muslimanke i izazovi savremenog doba

Predavač : Halid Jasin

Opis

Kako da se žene muslimanke nose sa izazovima savremenog doba gdje se na njenu šerijatsku nošnju gleda kao na zaostalost.

Download
Vaše mišljenje