Sira (Biografija) Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (18) Posljedice Uhuda

Sira (Biografija) Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (18) Posljedice Uhuda

Opis

Muslimani su se vraćali sa Uhuda, noseći sa sobom svoje rane. Mnogo su izginuli, a bilo je mnogo i ranjenih, tuga ih je nadvladala. Mnoge muslimanske kuće su bile pogođene ili pogibijom ili ranjavanjem nekog od svojih članova.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: