Ruhu-l-ajat - Čvrsto držanje za Allahovo uže i Njegovu vjeru je spas na dunjaluku i ahiretu

Prijevod: Senad Crnkić

Opis

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.“ (Alu ’Imran, 103.)

Vaše mišljenje