Ruhu-l-ajat - Dobro se pripremi za Dan obračuna

Prijevod: Senad Crnkić

Opis

„Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!“ (El-Mutaffifin, 1 – 6.)

Vaše mišljenje