Ruhu-l-ajat - Svako tijelo koje odraste na haramu džehennemska vatra mu je najpreča

Prijevod: Senad Crnkić

Opis

„Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: "Kamata je isto što i trgovina." A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine - biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati.“ (El-Bekara, 275.)

Vaše mišljenje