ลิงก์มาที่เรา

islamhouse.com


เป้าหมายของเราคือ เผยแพร่สารแห่งอิสลามแก่ผู้สนใจอิสลามที่ไม่ใช่มุสลิม และให้ความรู้แก่มุสลิมเดิมในสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เพื่อปรับหลักความเชื่อและการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้อง ด้วยข้อมูลในภาษาต่าง ๆ ที่ใช้อย่างแพร่หลายในโลกปัจจุบัน โดยอาศัยอินเตอร์เน็ตและสื่ออื่น ๆ ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ปัจจุบันเว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 100 ภาษาที่ใช้ทั่วโลก และเรามุ่งหวังว่าจะสามารถพัฒนาให้ครอบคลุมได้ทุกภาษาในอนาคต

 

เราได้พยายามอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเว็บไซต์นี้ให้เป็นที่พอใจของผู้เยี่ยมชม ด้วยการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลอิสลามที่เชื่อถือได้ ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ ด้วยการแชร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ของเว็บในแบบต่าง ๆ เหล่านี้

:
หากต้องการใช้รูปแบบประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่ปรากฏในหน้านี้ ให้ท่านคัดลอกโค้ด
HTML ไปวางไว้ในเว็บของท่าน

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

آخر تحديث: 8-05-2014