Η μεταθανάτια ζωή στο Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο απαντάει στην ερώτηση για το αν υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο, και υποστηρίζει με λογικά επιχειρήματα την Ισλαμική απόψη ότι σίγουρα υπάρχει ματαθανάτια ζωή.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας