Το ξίφος του Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο δείχνει πως εξαπλώθηκε το Ισλάμ και πως κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την ειρήνη και με τις λογικές απαντήσεις στα ερωτήματά τους και όχι με το ξίφος, όπως αναφέρουν οι εχθροί του Ισλάμ.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: