Η Προφητεία στο Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στην Προφητεία στον Ιουδαϊσμό, στον Χριστιανισμό και στο Ισλάμ, με σειρα αρχαιότητας, και το τι χαρακτηριστικά είχαν οι Προφήτες για να επιλεγούν από τον Θεό.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: