Τα ανθρωπινά δικαιώματα στο Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώμα στο Ισλάμ, όπως η προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας, η προστασία της αξιοπρέπειας, η ελευθερία της πίστης, η ισότητα ενώπιον του νόμου κ.λ.π.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας