Η Αλήθεια Σχετικά με το Προπατορικό Αμάρτημα

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξετάζει το Δόγμα του Προπατορικού Αμαρτήματος στο Χριστιανισμό. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο από την οπτική της λογικής όσο και της θρησκείας για να αποδείξει την αναλήθεια αυτού του δόγματος. Εξηγεί επίσης πως ο μόνος δρόμος προς τη σωτηρία είναι μέσω της ακολουθίας των διδασκαλιών του τελευταίου Προφήτη, του Μωχάμμαντ ()· πιστεύοντας στη Μοναδικότητα του Θεού στη λατρεία. Όλοι οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν βασισμένοι στις πράξεις τους και κανείς δεν θα φορτωθεί με το φορτίο (αμαρτία) κάποιου άλλου.

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει