Η Αλήθεια Σχετικά με το Προπατορικό Αμάρτημα

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξετάζει το Δόγμα του Προπατορικού Αμαρτήματος στο Χριστιανισμό. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο από την οπτική της λογικής όσο και της θρησκείας για να αποδείξει την αναλήθεια αυτού του δόγματος. Εξηγεί επίσης πως ο μόνος δρόμος προς τη σωτηρία είναι μέσω της ακολουθίας των διδασκαλιών του τελευταίου Προφήτη, του Μωχάμμαντ ()· πιστεύοντας στη Μοναδικότητα του Θεού στη λατρεία. Όλοι οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν βασισμένοι στις πράξεις τους και κανείς δεν θα φορτωθεί με το φορτίο (αμαρτία) κάποιου άλλου.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: