Αμαρτία και Συγχώρεση στον Χριστιανισμό και το Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το ενημερωτικό βιβλίο αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της αμαρτίας και της συγχώρεσης στο σημερινό Χριστιανισμό και στο Ισλάμ από μια αναλυτική άποψη .

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει