Σχόλια επιστημόνων για το Ιερό Κοράνι

Περιγραφή

Σε αυτό το ηχητικό βιβλίο θα βρείτε σχόλια επιστημόνων για το Ιερό Κοράνι και τα επιστημονικά θαύματα στο Ιερό Κοράνι.

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει