Η Απαγόρευση του Χτυπήματος των Γυναικών στο Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στο ζήτημα του χτυπήματος των γυναικών και τη θέση του Ισλάμ, καθώς και των άλλων θρησκειών πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Κατηγορίες:

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει