Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται σε κάποια από τα δόγματα των χριστιανών και συζητά τα επιχειρήματά τους, δείχνοντας το πόσο αβάσιμα είναι, όπως το δόγμα της θεότητας του Ιησού, του ότι ο Ιησούς είναι ο υιός του Θεού, της αγίας τριάδας, της σταύρωση και της εξηλέωσης. Επείτα το βιβλίο παρουσιάζει τα εδάφια της Βίβλου που αναφέρονται στον ερχομό του τελευταίου Προφήτη, του Μωχάμμαντ.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: