Η Καθολικότητα του Ισλάμ

Περιγραφή

Η Καθολικότητα του Ισλάμ: Αυτό το βιβλίο εξετάζει κάθε θρησκεία και κοινωνικό σύστημα ζωής υπό τα κριτήρια της καθολικότητας, έτσι ώστε να αποφασίσουμε ποια θρησκεία ή σύστημα ζωής αξίζει να υιοθετηθεί από όλο τον κόσμο.

Download

Κατηγορίες:

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει