Η Καθολικότητα του Ισλάμ

Περιγραφή

Η Καθολικότητα του Ισλάμ: Αυτό το βιβλίο εξετάζει κάθε θρησκεία και κοινωνικό σύστημα ζωής υπό τα κριτήρια της καθολικότητας, έτσι ώστε να αποφασίσουμε ποια θρησκεία ή σύστημα ζωής αξίζει να υιοθετηθεί από όλο τον κόσμο.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει