Ναι, ασπάστηκα το Ισλάμ. Να το γιατί

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει κάποιες ιστορίες νέων μουσουλμάνων, οι οποίοι αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν στο να ασπαστούν το Ισλάμ και την πορεία τους προς τον ασπασμό τους.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει