Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός ή Μουσουλμάνος;

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο επιχειρεί να παράσχει έγκυρες πληροφορίες από αξιόπιστα βιβλία και ιστοσελίδες, και να τις οργανώσει σε συνοπτικούς πίνακες, με τρόπο σαφή και άμεσο, απαντώντας σε μία καίρια ερώτηση «Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός ή Μουσουλμάνος;»

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: