Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ

Περιγραφή

Στο βιβλίο «Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ» κάθε ιερέας μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν να ασπαστεί το Ισλάμ, διηγώντας μας την ενδιαφέρουσα ιστορία του στο δρόμο του προς το Ισλάμ.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει