Το Γράμμα του Προφήτη στον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο μιλά για το Γράμμα του Προφήτη Μωχάμμαντ στον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ηράκλειο, και τι έκανε ο Αυτοκράτορας αφού το έλαβε.

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει