Το Κεφάλαιο της Νηστείας

Περιγραφή

Το Κεφάλαιο της Νηστείας (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ»): Αυτό το βιβλίο περιέχει τα εξής: τον ορισμό και τους πυλώνες της νηστείας, τις προϋποθέσεις, τις κατηγορίες και την πρόνοια της νηστείας, τους λόγους που επιτρέπουν σε κάποιον να σπάσει την νηστεία του, πράξεις που ακυρώνουν τη νηστεία, επιθυμητές και απεχθείς πράξεις κατά την νηστεία, αναπλήρωση των χαμένων ημέρων της νηστείας, προαιρετική νηστεία, απεχθή και απαγορευμένη νηστεία κλπ. Επίσης, περιέχει αυτό το βιβλίο το Ι‘τικάφ: ορισμό και προϋποθέσεις, διάρκεια και επιθυμητές πράξεις, πράξεις που το ακυρώνουν κλπ.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει