Το θαύμα του Κορανίου με τον Φαραώ

Περιγραφή

Αυτό το video μιλάει για το θαύμα του Κορανίου σχετικά με την ιστορία του Φαραώ της εποχής του Μωυσή.

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει