100 وسيله براى نصرت و يارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

شرح

در كتاب برخی از اموری را که می‌توان بوسیله آنها به حقیقت محبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل نمود، می‌آوریم تا بتوان بدینوسیله در قبال این حق که برای پیامبر صلى الله عليه وسلم گذاشته شده است عمل نمود، و در برابر هجوم و حملات گمراه‌کننده‌ای که بر علیه پیامبر صلى الله عليه وسلم پیش گرفته شده است جلوگیری کرد، و در برابر آن جان و مال و پدر و مادر و هر آنچه که داریم فدا کنیم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی: