حسد، از بیماریهای قلب

شرح

حسد : یعنی کینه‎توزی نسبت به کسی و خواستار از بین رفتن نعمتهایی که شامل آن شده است . بعضی گفته‎اند حسد به همان رنجی می‎گویند که شخص، هنگام با خبر شدن از حال کسیکه وضع‎اش خوب شده است، می برد. همچنین گفته‎اند: حسد یعنی آرزوی زوال نعمت از دیگران . بهر حال حسد همان بغض و کینه و کراهت و رنجی است که با دیدن خوبی حال محسود به حاسد دست می‎دهد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است