شرح

شیخ عریفی حفظه الله در این مقاله، روش سلف صالح را در چگونگی استقبال رمضان بیان نموده که طاعات و عبادات آنها در این ماه پربرکت چگونه بود. سپس دلایلی در مورد غنیمت شمردن این ماه را در طاعات و حسنات، ذکر میکند.

نظر شما برای ما مهم است