فقه روزه

طراح :

ناشر:

شرح

فقه روزه: به زبان فارسی،مولف دکتر هیثم سرحان حفظه الله، در این متن به مهمترین مسائل مربوط به روزه های واجب و سنت اشاره شده است، همچنین چه زمانی روزه گرفتن کراهت و چه زمانی حرام می باشد، و به مهمترین مسائل مربوط به احکام زکات فطر و نماز عید هم اشاره‌شده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه