حقوق انسان از ديدگاه اسلام

شرح

این سخنرانی از سلسله سخنرانی های شیخ اسحاق دبیری رحمه الله است که در رادیو سعودی پخش شده است. موضوع: حقوق انسان از دیدگاه اسلام

نظر شما برای ما مهم است