تجدید بناء کعبه بعد از وفات سيدنا محمد صل الله عليه وسلم

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن تجدید بناء کعبه بعد از وفات سيدنا محمد صل الله عليه وسلم می باشد.

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است