رابطه انسان با تکالیف شرعی

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن رابطه انسان با تکالیف شرعی می باشد.

نظر شما برای ما مهم است