احساس مسؤليت در جامعه

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن احساس مسؤليت در جامعه ، می باشد.

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است