وظايف و واجبات مهم شرعى

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن وظايف و واجبات مهم شرعى، می باشد.

نظر شما برای ما مهم است