فلسفه درود بر پیامبر صل الله عليه وسلم

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن فلسفه درود بر پیامبر صل الله عليه وسلم، می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه