نحو درود فرستادن بر پیامبر صل الله عليه وسلم

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن نحو درود فرستادن بر پیامبر صل الله عليه وسلم، می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه