استفاده شیطان از نقطه ضعف‌های انسان

شرح

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن استفاده شیطان از نقطه ضعف‌های انسان، می باشد.

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است