سيرى نبوى

شرح

برنامه سيرى نبوى به سيرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اختصاص داشت كه توسط عبدالقادر ترشابى از شبكه تلویزیونی شارجه پخش می شد.

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است