• PDF

    این کتابچه مناظره‌ای علمی است با یکی از سران شیعه اثنا عشری در مورد اصول الهی هدایت بخش ما، و اصول شیطانی گمراه‌کنندة آنها، و این مناظره الحمدلله با پیروزی حق و شکست باطل به پایان رسید، و اهل سنت همواره سربلند و پیروزند و شیعه امامیه سرشکسته، و خواری و ننگ از چهره‌شان هویداست

نظر شما برای ما مهم است