احکام القرآن امام شافعی

شرح

بیان استنباط‌های فقهی و احکامی است که امام شافعی از آیات قرآن کریم فرا گرفته است. این اثر که مجموعه بیانات محمد بن ادریس شافعی - از علمای برجسته اهل سنت در قرن سوم هجری- است توسط احمد بن حسین بیهقی نیشابوری (صاحب سنن الکبری) از روی نسخه‌ها و روایات رسیده از امام شافعی، جمع‌آوری شده است، وی مطالب را به واسطه سه راوی از شافعی نقل می‌کند. کتاب با بحث درباره راه‌های شناخت خدا و دلایل نبوت حضرت محمد آغاز می‌شود و با شرح دیدگاه شافعی در مورد طهارت و نمازهای گوناگون ادامه می‌یابد. تفسیر شافعی از احکام زکات، روزه، حج، معاملات، وصایا و چگونگی تقسیم غنایم و صدقات از جمله مباحثی است که در ادامه می‌آید. بحث در احکام نکاح، طلاق، رضاع، قتال و ارتداد، جلد اول کتاب را به پایان می‌برد. جلد دوم این اثر، با بحث مبسوطی در احکام جهاد و مصادیق وجوب آغاز می‌شود. احکام صید و ذبح و طعام و شراب، قسم و نذر، قشا و شهادات و قرعه و کتابت در این جلد به تفصیل بیان می‌شود.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: